Pengertian Mukjizat, Karomah, Maunah, Irhas, Sihir Lengkap Contohnya

Artikel terkait : Pengertian Mukjizat, Karomah, Maunah, Irhas, Sihir Lengkap Contohnya

1. Pengertian Mukjizat
Mukjizat ialah suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan  Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul–Rasul Allah SWT.
Contohnya:
a) Mukjizat Nabi Musa AS yaitu tongkat menjadi ular dan dapat membelah laut merah.
b) Mukjizat Nabi Ibrahim AS yaitu tidak terbakar didalam api.
c) Mukjizat Nabi Daud AS yaitu memiliki suara yang sangat merdu.
d) Mukjizat Nabi Yusuf AS yaitu memiliki ketampanan yang yang luar biasa.
e) Mukjizat nabi Isa AS yaitu dapat menghidupkan orang mati
f) Mukjizat Nabi Muhammad SAW  yang terbesar yaitu Al-Qur’an dan Isra’ Mi’raj Nabi Muhamamad SAW. 

2) Pengertian Karomah
Karomah ialah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hambaNya yang shaleh yang selalu taat kepada Allah SWT. Karomah ini diberikan  Allah SWT kepada para aulia Allah (wali Allah) dan kepada para ‘alim ulama.
Contohnya:
Para aulia Allah yang keramat, yang memiliki ilmu yang luar biasa. Seperti  dapat hilang dalam waktu sekejap, Memperoleh rizki yang nerlimpah ruah walaupun tidak bekerja, dapat meramal suatu kejadian, dapat mengobati orang sakit dan lain-lain.

3) Pengertian Ma’unah
 Ma’unah ialah kemampuan yang luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah ini diberikan Allah SWT kepada siapapun yang dikehendaki-Nya, baik kepada para Nabi, para ulama, maupun kepada orang mukmin biasa.
Contohnya: 
seoarang yang selamat dari gelombang tsunami  atau seseorang yang selamat dari amukan api saat terjadi kebakaran besar, padahal dia terkurung di dalamnya. Menurut akal hal ini mustahil terjadi, karena biasanya orang yang tekurung didalam tempat api pasti akan terbakar. Inilah yang disebut dengan maunah (pertolongan Allah) kepada siapa saja yang ia kehendaki.

4) Pengertian Irhas
Irhas ialah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang calon Rasul.
Contohnya:
Kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan untuk  berniaga ke negeri Syam, beliau selalu diikuti dan dipayungi oleh awan. Ini merupakan irhas yang diberikan Allah SWT kepada beliau sebelum beliau menjadi Rasul.

5) Pengertian Sihir
Sihir ialah suatu kejadian yang luar biasa dengan meminta pertolongan kepada makhluk halus. seperti meminta pertolongan kepada jin, syaitan, atau tuyul. Sihir ini merupakan perbuatan syirik yang sangat dikutuk oleh Allah SWT karena menyekutukan Allah SWT. Dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT selama-lamanya, dan akan memperoleh azab neraka jahannam bersama kawannya yaitu syaitan yang terkutuk. Nauzubillah!
Contohnya:
Orang yang ingin cepat kaya dengan megadakan ritual atau mantra sihir dengan memanggil  jin-jin dan  tuyul untuk mencuri uang orang lain. Atau memanggil jin untuk menghalangi orang lain mendapatkan jodoh, atau membuat orang lain jatuh sakit dan lain-lain.

Demikian, semoga bermanfaat!Artikel Akidah Islam Lainnya :

0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2015 Akidah Islam