Pengertian Dan Rasul-Rasul Yang Mendapat Gelar Ulul Azmi

Artikel terkait : Pengertian Dan Rasul-Rasul Yang Mendapat Gelar Ulul Azmi


1. Pengertian Ulul Azmi

Rasul Ulul ‘Azmi adalah rasul-rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan yang luar biasa, kesabarannya dalam berbagai cobaan serta keuletannya dalam berjuang melaksanakan dakwah (menyebarkan ajaran tauhid) ditengah-tengah kaumnya, walaupun kaumnya menentang keras dakwahnya.

Berbicara tentang Ulul ‘Azmi, terdapat 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul ‘Azmi. Dari jumlah rasul-rasul yang sangat banyak, Jadi, rasul ulul azmi yang dipilih oleh Allah SWT adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa, melebihi rasul-rasul yang lain. Kelima rasul tersebut adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW, atau disingkat dengan "NIMIM".Nah, selain  memiliki ketabahan hati dan kesabaran yang luar biasa, terdapat ciri-ciri lain dari rasul yang bergelar Ulul ‘Azmi tersebut, yaitu:

 1) Memperoleh pengiktirafan Allah SWT

 2) Memiliki kesabaran yang luar biasa

 3) Senantiasa memohon kepada Allah SWT agar kaumnya tidak diberikan azab

 4) Senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kaumnya diberikan hidayah

 5) Memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah

Selain dari ciri-ciri tersebut, tekad dan keteguhan hati mereka yang sangat kuat disertai kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan dalam menyiarkan agama Allah SWT.

Dalil yang menjelaskan tentang Rasul Ulul ‘Azmi adalah terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 7 :

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (QS. Al-Ahzab: 7).

Dari ayat tersebut jelas bahwa lima rasul tersebutlah  yang mendapatkan gelar Ulul ‘Azmi.  Berikut 5 Rasul Ulul ‘Azmi beserta mukjizatnya:

1) Nabi Nuh A.S

Mukjizatnya yaitu: dengan izin Allah SWT Nabi Nuh bisa membuat perahu yang sangat besar yang menumpang orang-orang beriman untuk diselamatkan jiwanya dari azab Allah SWT (banjir bandang yang melanda umat Nabi Nuh yang kafir).

2) Nabi Ibrahim A.S

Mukjizatnya yaitu: tidak terbakar didalam api (pada saat dibakar oleh raja kafir Namrud dan Nabi Ibrahim selamat atas izin Allah SWT).

3) Nabi Musa A.S

Mukjizatnya yaitu: tongkat yang dapat membelah lautan dengan izin Allah SWT ketika peristiwa Nabi Musa dan pasukannya dikejar oleh Fira’un beserta bala tentaranya.  dan pada akhirnya Nabi Musa dan umatnya yang beriman selamat atas kejadian tersebut.

4)  Nabi Isa A.S

Mukjizatnya yaitu:  dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati dengan  izin Allah SWT.

5)  Nabi Muhammad SAW

Mukjizatnya yaitu: dengan izin Allah SWT dapat membelah bulan menjadi dua,  Pada saat kemarau dari sela sela jari Rasulullah SAW dapat mengeluarkan air yang dapat diminum oleh umatnya, dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW  adalah Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman hidup ummat manusia.Demikian, semoga bermanfaat!

Artikel Akidah Islam Lainnya :

0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2015 Akidah Islam