Kelebihan Dan Keutamaan Orang yang Menghafal Al-Quran (Di Dunia Dan Diakhirat)

Artikel terkait : Kelebihan Dan Keutamaan Orang yang Menghafal Al-Quran (Di Dunia Dan Diakhirat)Al-qur’an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan Petunjuk, rahmat dan pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW, Al-Qur’an merupakan Asysyifa’ yang berarti obat sekaligus penenang hati bagi orang yang mau membacanya. Apalagi orang-orang yang mau menghafalkannya.  Sungguh mulia orang yang mau menghafalkan Al-Qur’an. Selain mendapatkan derajat dari Allah SWT diakhirat, orang yang menghafal Al-Qur’an akan mendapatkan derajat didunia yaitu berupa kemulian yang ia peroleh dari masyarakat sekitarnya. oleh karena itu hafallah ayat-ayat Allah karena banyak sekali ganjaran yang Allah berikan baik didunia maupun diakhirat.Subhanallah! berikut keutamaannya:Kelebihan dan manfaat menghafal Al-Qur’an Didunia  yaitu:

1)dapat menjernihkan Pikiran

2) dapat meningkatkan Kekuatan memori.

3) dapat memperoleh Ketenangan dan stabilitas psikologis.

4) memperoleh keSenangan  dan kebahagiaan.

5) dapat menghilangkan rasa takut, sedih dan cemas.

6) dapat berbicara di depan publik.

7) dapat terbebas dari penyakit.

8) dapat meningkatkan IQ

9) Dapat meningkatkan kekuatan dan ketenangan psikilogis.

10) Dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik.


Keutamaan orang yang menghafalkan Al-Qur’an Di Akhirat

1) orang yang  menghafal al-Quran akan dimuliakan oleh Allah SWT

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW : “Sesungguhnya Allah memiliki kerabat-kerabatnya di kalangan manusia”. Lalu mereka bertanya : “Siapakah mereka ya Rasulullah ?” Jawab baginda : “Mereka adalah ahli al-Quran, merekalah kerabat Allah (Ahlullah)  dan orang-orang pilihannya.” (HR. Ibnu Majah)

2)  orang yang  menghafal al-Quran akan diangkat sebagai pemimpin.

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW: “Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya.” (HR. Muslim).

3) orang yang  menghafal al-Quran akan mendapatkan pengiktirafan dari Nabi SAW

 Hadis Rasulullah SAW:  “Adalah nabi SAW mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda: “Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal al-Quran, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat.” (HR. Bukhari)

 4) orang yang  menghafal al-Quran akan diberikan kebaikan.

 Rasulullah SAW : “Sebaik-baik diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

5) ibu bapak  orang yang menghafal al-Quran akan  mendapatkan kemuliaan.

 Rasulullah SAW bersabda: ” Sesiapa membaca Al Quran dan beramal dengan apa yang terkandung dalamnya maka kedua dua ibu bapaknya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinaran mahkota itu akan melebihi daripada cahaya matahari, sungguhpun matahari itu berada di dalam rumah- rumah kamu di dunia ini”. (HR. Imam Ahmad Dan Abu Daud)

6) orang yang  menghafal al-Quran akan mendapat syafaat diakhirat

 Dari Abi Umamah Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bacalah olehmu al- Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya (penghafalnya).”(HR. Muslim)

7) orang yang  menghafal al-Quran akan mendapatkan pahala berlipat ganda

 Rasulullah SAW bersabda : “Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah (Al-Qur’an) maka baginya  pahala dengan pahala digandakan sepuluh sebagaimananya. Aku tidak katakan bahawa “alif laam mim” itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf.”  (HR. Tarmizi).Demikian semoga bermanfaat!

Artikel Akidah Islam Lainnya :

0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2015 Akidah Islam