PENGERTIAN DAN HUKUM IBADAH QURBAN

Artikel terkait : PENGERTIAN DAN HUKUM IBADAH QURBAN
PENGERTIAN DAN HUKUM IBADAH QURBAN 

Pengertian Qurban atau Udhiah adalah menyembelihkan hewan yang tertentu jenisnya daripada ternakan yang disebut sebagai al-an'am yaitu unta, lembu (termasuk kerbau), biri-biri dan kambing pada Hari Nahr atau Hari Raya Haji (10 Zulhijjah) dan pada hari-hari Tasyrik (11,12 dan 13 Zulhijjah) kerana bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

HUKUM MELAKUKAN IBADAH QURBAN

 • Menurut Imam Syafie hukum melakukan ibadah qurban ini adalah sunat Muakkadah, yaitu sunah yang dikuatkan atau dituntut ke atas setiap individu Muslim yang merdeka, baligh, berakal lagi rasyid serta berkemampuan untuk melakukannya baik sedang mengerjakan haji ataupun tidak, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.
 • Makruh meninggalkan ibadah kurban  ini bagi orang yang mampu melakukannya.
 • Hukum qurban ini menjadikan wajib apabila seseorang itu telah bernazar untuk melakukannnya atau telah membuat penentuan (at-ta'yin) untuk melaksanakannya. Misalnya  seseorang berkata "lembu ini aku jadikan qurban". Jika tidak dilakukan dalam keadaan ini maka hukumnya adalah haram. Daging qurban wajib (nazar) tidak dibolehkan untuk dimakan oleh yang empunya qurban dan tanggungannya.

HIKMAH BERQURBAN

 • Memperingati peristiwa ketaatan Nabi Ibarahim AS yang sanggup menerima perintah allah  untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS.
 • Melahirkan rasa bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah.
 • Menanamkan rasa kasih-sayang antara orang kaya dengan orang miskin.

SYARAT SAH QURBAN

 • Hewan yang diqurbankan itu harus  dalam keadaan sempurna tanpa ada kecacatan yang nyata  dan mengurangkan daging atau memudaratkan kesehatan.
 • Qurban dilakukan pada waktu yang dikhususkan untuk menjalankan ibadah qurban.
 • Ibadah qurban harus  disertakan dengan niat.

JENIS HEWAN YANG BOLEH DIJADIKAN QURBANUlama' bersepakat bahawa binatang yang boleh dijadikan qurban ialah binatang yang diketegorikan sebagai al-an'am yaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri baik jantan atau betina.

UMUR BINATANG QURBAN

 • Unta - berumur 5 tahun masuk ke 6 tahun.
 • Lembu/kerbau/kambing umur 2 tahun masuk ke 3 tahun.
 • Biri-biri/kibas - Setahun masuk kedua atau sudah bersalin gigi hadapan walaupun belum cukup setahun tetapi melebihi 6 bulan.

KECACATAN YANG MENGHALANGI  SAHNYA QURBAN

 1. Tiada atau terpotong telinga ataupun lidahnya walaupun sedikit begitu juga yang terpotong ekornya.
 2. Gila
 3. Berkudis walaupun sedikit.
 4. Haiwan yang baru melahirkan anak atau yang bunting.
 5. Tersangat kurus.
 6. Buta sebelah mata atau kedua-duanya.
 7. Berpenyakit
 8. Tersangat tempang

Tetapi, jika telah bernazar untuk qurban binatang yang  sudah ada kecacatan tersebut, wajarlah dia melaksanakannya.

Makruh mengorbankan hewan yang tidak bertanduk atau patah tanduknya begitu pula  hewan yang terbelah atau bertebuk telinganya.

KEHARUSAN BERKONGSI HEWAN QURBAN

 1. Seekor unta, lembu atau kerbau itu harus dikongsi oleh tujuh orang.
 2. Bagi seekor kambing atau biri-biri hanya cukup untuk seorang saja
 3. Yang paling utama binatang untuk diqurban  adalah berwarna putih, kemudian kuning, diikuti dengan warna putih tetapi tidak bersih putihnya, kemudian binatang yang sebahagian bulunya berwarna hitam, kemudian yang berwarna hitam semua bulunya, diikuti dengan binatang qurban yang berwarna merah bulunya.

WAKTU PELAKSANAAN IBADAH QURBAN

 1. Mulai terbit matahari pada Hari Nahr (10 Zulhijjah) setelah melakukan shalat id.
 2. Waktu yang yang palaing afdhal melakukannya ialah ketika matahari telah naik sekadar 7 kaki dari ufuk.
 3. Berkekalan waktu qurban ini sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah.

HUKUM QURBAN BAGI PIHAK ORANG LAIN

Tidaa sah menyembelih kurban bagi pihak orang lain yang hidup tanpa izinnya.
Begitu pula bagi pihak orang yang telah mati dengan tiada wasiat atau pesanan daripadanya.
Apabila qurban itu dilakukan karena wasiat simati maka wajib disedekahkan kesemuanya.

PERKARA-PERKARA SUNAT KETIKA QURBAN

 1. Membaca Bismillahirrohmanirrahim
 2. Berselawat kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam.
 3. Menghadapkan binatang ke arah kiblat di atas rusuk kirinya.
 4. Bertakbir sebelum membaca Bismilah dan selepasnya.
 5. Membaca doa : Maksudnya: "Ini adalah nikmat daripada Mu dan aku mendekatkan diri kepadaMu dengannya."

Sebaik-baiknya ibadah qurban ini dilaksanakan sendiri tetapi harus diwakilkan kepada orang lain.

HUKUM DAGING QURBAN

1. Qurban Wajib dan Qurban Nazar :
Bagi daging korban karena sembelihan wajib seperti nazar maka hukumnya Wajib disedekahkan kesemuanya. Haram ke atas orang yang berkorban itu memakan daging tersebut. Jika telah dimakan daging itu maka Wajib diganti kadar yang dimakan itu tetapi tidak wajib dia menyembelih semula yang lain.

2. Qurban Sunat :
Bagi daging korban sunat pula, ialah Sunat bagi orang yang empunya kurban memakan sebahagian daripadanya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Haj ayat 28:
Maksudnya : "….Maka makanlah daripadanya dan beri makanlah kepada orang-orang yang sangat fakir. Wajib disedekahkan sebahagian daripada daging-daging korban sunat itu kepada golongan fakir dan miskin yang beragama Islam dalam keadaan mentah lagi basah (belum dimasak).

3. Jika daging korban itu ialah korban disebabkan wasiat dari seorang yang telah meninggal dunia, maka tidak boleh dimakan dagingnya oleh orang yang membuat korban untuknya dan tidak boleh dihadiahkan kepada orang kaya kecuali ada izinnya.

4. Haram memberikan daging korban kepada orang kafir walaupun sedikit (MENURUT MAZHAB AS-SYAFIE).

5. Tidak harus memindahkan daging qurban ke daerah lain sebagaimana dalam hukum zakat.

6. Haram ke atas orang yang melaksanakan korban atau warisnya menjual daging korban itu atau kulitnya atau bulunya atau sesuatu daripada binatang korban itu sebagaimana sabda Rasullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam : Maksudnya:

"Siapa yang menjual kulit korban (udhiyyah) itu maka tiada dikira korban baginya." (Hadis riwayat al-Hakim)

7. Haram menjadikan kulit dan daging binatang korban itu sebagai upah kepada penyembelih, tetapi harus diberikanArtikel Akidah Islam Lainnya :

0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2015 Akidah Islam