Akidah Islam

Subhanallah, Inilah Fadhilah Dan Keutamaan Membaca Shalawat Nabi

Shalawat merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW . bershalawat memiliki banyak arti. Ada ...

Macam-Macam Aliran Dalam Islam

Aliran dalam Islam mulai muncul pada saat perang Siffin (37 H) pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah. Pada saa...

Air Zam-Zam, Keutamaan Dan Keistimewaannya

Air Zam-zam bukanlah air yang asing lagi bagi kaum muslimin. Karena setiap kaum muslim yang pergi ketanah suci pasti meminum air zamz...

Inilah 7 Isi Pokok Kandungan Al-Quran

Al-Qur’an merupakan kitab suci ummat islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril, yang dip...
Copyright © 2015 Akidah Islam